Để tiếp tục chương trình học cho học viên sau khóa học tiếng Hàn sơ cấp được tìm hiểu rõ hơn về tiếng Hàn. Hôm nay, Trung tâm tiếng Hàn Phương Đông tiếp tục đồng hành cùng các bạn qua khóa học tiếng Hàn trung cấp.
Đây là khóa học gồm có 2 trình: Trung cấp 1, trung cấp 2. Khóa học này dành cho các bạn đã hoàn thành xong chương trình học tiếng Hàn sơ cấp và có nguyện vọng học thêm để nâng cao trình độ tiếng Hàn. Chương trình học sẽ giúp học viên có nền tảng ngữ pháp tốt, vốn từ vựng trung cấp, phát triển tốt các kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc khóa học, học viên đạt được chứng chỉ Topik 3, 4, Gia sư dạy tiếng Hàn tại nhà ở Hà Nội tạo điều kiện để cho việc học lên các cấp học cao hơn.
.
Bạn sẽ học được gì?
• Sau khi kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình trung cấp và đạt trình độ Topik cấp 3.
• Kết thúc khóa học, bạn không còn cảm thấy trở ngại khi hướng dẫn về đời sống hàng ngày và có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết cho việc duy trì mối quan hệ và sử dụng các thiết bị công cộng đa dạng.
• Có thể phân biệt được đặc tính cơ bản trong văn nói và văn viết, hiểu và sử dụng.
Những ai nên tham gia?
Lớp tiếng hàn trung cấp là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn sơ cấp dành cho người mới bắt đầu (A1, A2, A3), nghĩa là các bạn đã học xong quyển 01 và quyển 02 trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp giành cho người Việt Nam của trung tâm.
Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1
Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 2
Nội dung khóa học tiếng Hàn trung cấp
Trong các chương trình đào tạo tiếng Hàn của Trung tâm tiếng Hàn Phương Đông luôn chú trọng đến chất lượng bài giảng. Luôn hướng đến học viên. Cam kết học là phải hiểu, học chắc để có thể phát triển khả năng tự học bất kỳ khi nào có thể.
• TIẾNG HÀN TRUNG CẤP B1
• TIẾNG HÀN TRUNG CẤP B2
Thời lượng: 45 buổi (1,5h/buổi). Trong đó là 45 buổi giảng dạy bài học và kiểm tra cuối khóa.
Học phí: 3.600.000 VNĐ
Mã lớp Buổi học Thời gian học Số buổi Khai giảng Học phí (đ)
TC1.01 Sáng 2,4,6 8h- 9h30 45 10/5/2017 và 12/5/2017 3.600.000

TC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 12/5/2017 và 15/5/2017
TC1.03 Sáng 3,5,7 8h- 9h30 9/5/2017 và 11/5/2017
TC1.04 Sáng 3,5,CN 9h30- 11h 9/5/2017 và 16/5/2017
TC1.05 Tối 2,4,6 18h-19h30 10/5/2017 và 12/5/2017
TC1.06 Tối 2,4,6 19h30-21h 12/5/2017 và 15/5/2017
TC1.07 Tối 3,5,CN 18h-19h30 9/5/2017 và 11/5/2017
TC1.08 Tối 3,5,CN 19h30-21h 11/5/2017 và 16/5/2017
TC1.09 Chiều thứ 7, CN 14h-15h30 13/5/2017 và 14/5/2017

Lớp cấp tốc:
Mã lớp Buổi học Thời gian học Số buổi Khai giảng Học phí (đ)
TC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6 8h30-11h 40 11/5/2017 và 12/5/2017
4.200.000
TC1.Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6 14h30-17h 9/5/2017 và 11/5/2017
TC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6 18h30-21h 9/5/2017 và 12/5/2017
TC1 Cấp tốc 04 Sáng thứ 7, CN 8h30-11h 13/5/2017 và 14/5/2017
TC1 Cấp tốc 05 Chiều thứ 7, CN 14h30-17h 13/5/2017 và 20/5/2017
TC1 Cấp tốc 06 Tối thứ 7, CN 18h30-21h 14/5/2017 và 21/5/2017

- Trong khóa học này, chương trình học của học viên gồm 15 bài ( từ bài 1 đến bài 15) trong quyển giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (quyển 3).
- Đây là cuốn giáo trình cung cấp một lượng kiến thức cơ bản dành cho những bạn bắt đầu học tiếng Hàn ở trình độ trung cấp. Mỗi quyển của bộ tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt đều gồm 2 cuốn là cuốn giáo trình và bài tập.
- Trong mỗi bài học của cuốn giáo trình này, Gia sư tiếng Việt cho người Hàn và tiếng Hàn ở khu đô thị Ciputra, Nam Thăng Long Tây Hồ và khu công nghiệp Đông Anh nội dung học được chia thành các phần như: luyện từ vựng, luyện ngữ pháp cơ bản, luyện tập kĩ năng nghe, kĩ năng nói, kĩ năng đọc, kĩ năng viết, và phần đọc thêm tìm hiểu về văn hóa. Kết thúc mỗi bài học đều có tóm tắt từ mới xuất hiện trong bài.
Thời lượng: 45 buổi (1,5h/buổi). Trong đó là 45 buổi giảng dạy bài học và kiểm tra cuối khóa.
Học phí: 3.600.000 VNĐ
Mã lớp Buổi học Thời gian học Số buổi Khai giảng Học phí (đ)
TC2.01 Sáng 2,4,6 8h- 9h30 45 8/5/2017 và 12/5/2017 3.600.000

TC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 10/5/2017 và 12/5/2017
TC2.03 Sáng 3,5,7 8h- 9h30 9/5/2017 và 11/5/2017
TC2.04 Sáng 3,5,CN 9h30- 11h 9/5/2017 và 16/5/2017
TC2.05 Tối 2,4,6 18h-19h30 10/5/2017 và 12/5/2017
TC1.06 Tối 2,4,6 19h30-21h 10/5/2017 và 15/5/2017
TC2.07 Tối 3,5,CN 18h-19h30 9/5/2017 và 11/5/2017
TC2.08 Tối 3,5,CN 19h30-21h 11/5/2017 và 16/5/2017
TC2.09 Chiều thứ 7, CN 14h-15h30 13/5/2017 và 14/5/2017

Lớp cấp tốc:
Mã lớp Buổi học Thời gian học Số buổi Khai giảng Học phí (đ)
TC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6 8h30-11h 40 9/5/2017 và 10/5/2017
4.200.000
TC2.Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6 14h30-17h 8/5/2017 và 10/5/2017
TC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6 18h30-21h 9/5/2017 và 11/5/2017
TC2 Cấp tốc 04 Sáng thứ 7, CN 8h30-11h 13/5/2017 và 14/5/2017
TC2 Cấp tốc 05 Chiều thứ 7, CN 14h30-17h 13/5/2017 và 14/5/2017
TC2 Cấp tốc 06 Tối thứ 7, CN 18h30-21h 14/5/2017 và 20/5/2017

- Trong khóa học này, chương trình học của học viên gồm 15 bài ( từ bài 1 đến bài 15) trong quyển giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (quyển 4).
- Đây là cuốn giáo trình cung cấp một lượng kiến thức hoàn chỉnh dành cho người học tiếng Hàn ở trình độ trung cấp. Cuốn sách có nội dung phong phú, được chia thành nhiều phần như: Luyện từ vựng, luyện ngữ pháp cơ bản, luyện kĩ năng nghe, kĩ năng nói, kĩ năng đọc và kĩ năng viết. Và phần đọc thêm tìm hiểu về văn hóa. Kết thúc mỗi bài học đều có phần tóm tắt từ mới xuất hiện trong bài.
Đăng ký học tiếng Hàn trung cấp