chẳng hạn mất Chứng minh quần chúng. #, thí sinh dự thi được gán 1 mã số 12 ký tự

(GDVN) - Ở phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải ghi rõ số Chứng minh dân chúng (hoặc số thẻ căn cước) để nhập vào bộ máy chủa quản thi.

========> Xem thêm: gia sư toán

Theo quyết định, thí sinh dự thi THPT đất nước năm 2016 phải nộp giấy má đăng ký dự thi trong túi thủ tục theo Manchester United của Bộ GD&ĐT gồm: 2 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu), bản photocopy hai mặt Chứng minh quần chúng trên một mặt tờ giấy A4, 2 ảnh 4x6 cm và một bao thơ thư ghi rõ họ tên địa chỉ giao thông của thí sinh.

Ở phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải ghi rõ số Chứng minh nhân dân (hoặc số thẻ căn cước) để nhập vào hệ thống chủa quản thi.

[center !important]Thí sinh phải xuất trình Chứng minh quần chúng. # khi vào phòng thi (Ảnh: vnexpress.net)[/center !important]


Trong thời điểm này, thí sinh không phải nguyên nhân chủ quan bị mất Chứng minh quần chúng thì vẫn phải khai số Chứng minh dân chúng đã bị mất và xin bổ sung bản photocopy 2 mặt Chứng minh dân chúng sau khi được cấp mới.

Trường hợp, thí sinh chưa có Chứng minh quần chúng thì bắt đề xuất bỏ không thông tin này trong phiếu đăng ký dự thi và báo với công ty thu nhận giấy má biết rõ trường hợp của mình.

Theo quy định, thủ tục đăng ký dự thi sau khi hấp thu sẽ được nhập dữ liệu vào phần mềm chủa quản thi, trường hợp thí sinh không có Chứng minh dân chúng thì phần mềm chủa quản thi sẽ gán cho thí sinh 1 mã số 12 ký tự để tự quản lý.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng