thiết bị mầm non hà vũ Chính phủ đã thuyết trình, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều không thu học phí và nâng chuẩn trình độ được đào tạo so sánh với giáo viên mầm non tại phiên họp sáng 12/9.

Hai chế độ mới trong lĩnh vực giáo dục đã được Chính phủ đề xuất tại Tờ trình về sửa đổi Luật Giáo dục, được Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạtrình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp sáng nay, 12/9.

Đó là không thu học phí đối với trẻ con mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập, hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập so sánh với em bé, học sinh diện phổ cập và nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết hiện tại, khung học phí mầm non, phổ thông điều khoản so với các trường công lập khá thấp (khu vực thành thị từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng; khu vực nông thôn từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng; khu vực miền núi từ 8.000 đồng đến 60.000 đồng).thiết bị mầm non Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ . Ảnh: T.Q.
Riêng các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí. Tuy nhiên, đến nay Nhà nước mới chỉ thực hiện miễn học phí so sánh với giáo dục tiểu học, còn giáo dục trung học cơ sở, trẻ em mầm non 5 tuổi (học sinh thuộc diện phổ cập) vẫn chưa được miễn học phí. Điều này gây cạnh tranh cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc thù khó khăn.

Ban soạn thảo đã nghiên cứu chính sách học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của 18 nước, trong đó có 4/18 nước miễn hoàn toàn học phí đối với tất cả các cấp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông; 6/18 nước miễn hoàn toàn học phí so với giáo dục mầm non; 18/18 nước miễn hoàn toàn học phí đối với giáo dục tiểu học; 11/18 nước miễn học phí hoàn toàn so sánh với giáo dục trung học cơ sở; 8/18 nước miễn học phí hoàn toàn đối với giáo dục trung học phổ thông.

không tính chính sách miễn học phí, một số nước đã và đang thực hiện các chính sách cung cấp tầm giá học tập cho học sinh như cung ứng miễn phí sách giáo khoa, cấp không tính tiền vở ghi bài, vở viết, giấy bút, cung cấp dụng cụ thể thao, cung cấp tiền di chuyển cho học sinh...

Ngoài kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và chi thực hiện chính sách cách thức cho học sinh miễn, giảm học phí theo pháp luật bây giờ, khi thực hiện chính sách này, hằng ngày, tổng kinh phí ngân sách chi thêm để hỗ trợ để thực hiện chế độ này là: 4.730 tỷ đồng. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện, phẳng phiu trong 20% chi ngân sách cho giáo dục đào tạo.

Trên cơ sở đánh giá hành động chế độ và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện chế độ miễn học phí như so sánh với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập so sánh với trẻ con, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc thù cạnh tranh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo luật pháp của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng;

bảo đảm quyền bình đẳng trong giáo dục của người học thuộc diện phổ cập tại trường công lập và ngoài công lập; biểu hiện tinh thần Công ước Liên Hợp Quốc về quyền con nít và giảm bớt gánh nặng chi phí cho nhiều gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn khi cho con thuộc diện phổ cập đến trường.

Chính phủ sẽ lao lý lộ trình thực hiện việc không thu học phí với trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập; cung cấp tiền đóng học phí cho con nít mầm non năm tuổi cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục.

Về chính sách nâng chuẩn trình độ được đào tạo với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, dự thảo Luật bổ sung quy định chuyển tiếp như sau: “Các quy định về trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở luật pháp tại điểm a, b khoản 1 Điều 70 của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. Chính phủ pháp luật lộ trình thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng so sánh với nhà giáo chưa đạt chuẩn”.

ngày nay, tổng số giáo viên mầm non (gồm cả nhà trẻ và mẫu giáo) là 337.488 giáo viên, trong đó số lượng giáo viên đạt chuẩn trình độ trung cấp trở lên là 332.403 giáo viên (chiếm 98,5%).

Nếu tính đạt trình độ từ cao đẳng trở lên, số lượng giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn là 107.150 (chiếm 33,8%). Tổng kinh phí đào tạo nâng chuẩn là khoảng 857,2 tỷ đồng, nếu thực hiện theo lộ trình 5 năm thì mỗi năm chi chỉ khoảng 171,4 tỷ đồng và ngân sách có thể cân đối.

https://thietbimamnon.top/
https://thietbimamnonhavu.com/danh-m...m-non-mau-giao
https://thietbimamnonhavu.com/san-ph...ho-tre-mam-non
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...blog-mầm-non