Đối với mỗi công ty, ngày thành lập được cho là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời và tạo ra cả hệ thống doanh nghiệp và một món quà tặng sự kiện là không thể thiếu trong những thời khắc cần thiết...